DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Liên hệ
    
 Các bạn có thể liên hệ Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh theo địa chỉ mail : bll@phanchautrinhdanang.vn 
 Để : 
     - Góp ý
     - Gửi bài vở sáng tác
     - Đăng tin tìm bạn cũ.
     - Góp thông tin danh sách học sinh và niên khóa bạn biết .
     - Góp hình ảnh sinh hoạt của lớp, khóa mình.
     - Đăng website quảng cáo Cty...
     - Đóng góp
     - Mục đích khác ...

         BAN QUẢN TRỊ WEBSITE

         
********

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH
PHAN CHÂU TRINH TẠI TP. HCM  - NĂM 2018STT

HỌ TÊN

EMAIL

CHỨC VỤ

NK

1

TRẦN NGỌC CHÂU

trangocchau@hotmail.com

TRƯỞNG BAN

1969

2

TÔN THẤT HIỀN

tonhien@limicold.com

ỦY VIÊN

1973

3

NGUYỄN ĐÌNH XÊ

ndinhxe1954@gmail.com

ỦY VIÊN

1974

4

PHẠM SỸ SÁU

phsysau@gmail.com

ỦY VIÊN

1974

5

PHẠM KHƯƠNG

khuongpham50@yahoo.com

ỦY VIÊN

1968

6

LƯU THỊ THANH XUÂN

thanhxuanpct@gmail.com

ỦY VIÊN

1978

7

VÕ THỊ HẠNH

hanhthinhan@gmail.com

ỦY VIÊN

1969

8

HUỲNH MAO

mao@polaris.com.vn

ỦY VIÊN

1972

9

HUỲNH HUỀ

huynhhue41@gmail.com

ỦY VIÊN

1969

10

NGUYỄN HOÀI CHƯƠNG

ỦY VIÊN

1971

11

LÊ THANH QUÝ

quygrandsg@gmail.com.vn

ỦY VIÊN

1976

12

VƯƠNG TRÍ HÙNG

hakha6868_75pct@yahoo.com.vn

ỦY VIÊN

1975

13

LƯƠNG MẬU MÂN

maumanluong@gmail.com

ỦY VIÊN

1974

14

NGUYỄN THANH HÙNG

nthung@fococev.com

ỦY VIÊN

1974

15

CHÂU MỸ ANH

anhchaumy@gmail.com

ỦY VIÊN

1975

16

NGUYỄN T THU NGUYỆT

thunguyet@gmail.com

ỦY VIÊN

1978

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH
PHAN CHÂU TRINH - NĂM 2012
Tên - Công ty   (*)
Địa chỉ liên hệ   (*)
Điện thoại - Fax   (*)
Email   (*)
Nội dung   (*)
   
Vị trí trên bản đồ
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net