Liên hệ
     Các bạn có thể liên hệ Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh theo địa chỉ mail sau để :
     - Góp ý
     - Gửi bài vở sáng tác
     - Đăng tin tìm bạn cũ.
     - Góp thông tin danh sách học sinh và niên khóa bạn biết .
     - Góp hình ảnh sinh hoạt của lớp, khóa mình.
     - Đăng website quảng cáo Cty...
     - Đóng góp
     - Mục đích khác ...


BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH

PHAN CHÂU TRINH

BAN QUẢN TRỊ WEBSITE
Email: bll@phanchautrinhdanang.vn


Tên - Công ty   (*)
Địa chỉ liên hệ   (*)
Điện thoại - Fax   (*)
Email   (*)
Nội dung   (*)
   
Vị trí trên bản đồ
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net