DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Danh sách giáo viên » Thư Viện
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Sau năm 1975
1 Nguyễn Thị Duyên
2 Phan Thị Minh
3 Hoàng Kim Ngân
4 Trần Thị Ngọc Thanh
5 Nguyễn Thị Như Ý
6 Hoàng Thị Nam Khuê
7 Nguyễn Thị Phi Tuyến
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net