DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Danh sách giáo viên » Phòng chuyên trách CT Đoàn
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Sau năm 1975
1 Lý Thị Hạ Hà
2 Nguyễn Thị Hồng
3 Nguyễn Nghĩa Phương
4 Mai Trần Đoan Anh
5 Nguyễn Bá Hùng
6 Dương Thanh Hùng
7 Trần Thị Hồng Dung
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net