DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Danh sách giáo viên » Ngữ Văn
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Trước năm 1975
1 Nguyễn Thị Anh
2 Nguyễn Thị Bút
3 Ngô Thị Ngọc Chánh
4 An Hà Châu
5 Ngô Văn Chương
6 Nguyễn Đức Dật
7 Nguyễn Ngọc Định
8 Trần Văn Giai
9 Ngô Thị Như Hà
10 Thái Thị Hoài
11 Trần Đình Hoàn
12 Phan Thị Mộng Hoàn
13 Nguyễn Trung Hối
14 Lâm Sĩ Hồng
15 Lê Hữu Khải
16 Nguyễn Thị Lang
17 Trần Xuân Mai
18 Tôn Nữ Nộn Ngân
19 Nguyễn Đăng Ngọc
20 Đặng Thị Thanh Nhã
21 Trương Hiệp
22 Trương Cảnh Ngôn
23 Phạm Thị Nhạn
24 Đặng Xuân Nhi
25 Nguyễn Phương
26 Trần Đình Quân
27 Trần Ngọc Quế
28 Vĩnh Quyền
29 Nguyễn Chí Quyết
30 Lê Khắc Ngọc Quỳnh
31 Trần Sáng
32 Nguyễn Văn Sừng
33 Trương Quang Tá
34 Phan Hồng Tám
35 Dương Ngọc Tạo
36 Nguyễn Tế
37 Hồ Văn Thiết
38 Đặng Ngọc Thừa
39 Thái Văn Tình
40 Nguyễn Đình Trọng
41 Huỳnh Hữu Trung
42 Nguyễn Ngọc Truyện
43 Hồ Vinh
44 Nguyễn Ích Xuân
45 Tôn Thất Chơn Tu
46 Nguyễn Thị Cửu
47 Trần Văn Hiến
48 Khưu Thị Diệu Hồng
49 Hoàng Thị Thu Sương
50 Nguyễn Thị Bích Trâm
Sau năm 1975
1 Nguyễn Thị Anh
2 Võ Thị Bốn
3 Trần Thị Cam
4 Lê Thị Kim Chi
5 Lê Thị Chín
6 Huỳnh Văn Hoa
7 Nguyễn Thị Hường
8 Ông Văn Khôi
9 Châu Yến Loan
10 Nguyễn Thị Xuân Lộc
11 Võ Thị Lợi
12 Nguyễn Thị Bích Ngọc
13 Nguyễn Văn Ngọc
14 Phan Trọng Ngôn
15 Đoàn Thị Nhỏ
16 Lưu Hạnh Tẩn
17 Hoàng Thị Thanh
18 Nguyễn Thị Thấn
19 Lê Thị Tuyết Thu
20 Nguyễn Công Thuần
21 Nguyễn Thị Thống
22 Nguyễn Thị Diệu Tiên
23 Nguyễn Khác Tiêu
24 Võ Thị Truyền
25 Nguyễn Văn Tường
26 Nguyễn Văn Xuân
27 Phạm Thị Hà Xuyên
28 Nguyễn Thị Yến
29 Nguyễn Thị Nhung (HP)
30 Phùng Côi
31 Bùi Thị Huệ (HP)
32 Nguyễn Thị Ngọc Hòa (TT)
33 Nguyễn Thị Kim Cúc
34 Nguyễn Thị Hồng
35 Trần Thị Minh
36 Hô Thị Kim Phụng
37 Nguyễn Thị Trinh
38 Hoàng Thị Vượng
39 Lê Thị Thu Hà (TT)
40 Trần Thị Ngọc Bích
41 Văn Công Liên
42 Nguyễn Thu Nga
43 Nguyễn Thúy Phúc
44 Võ Anh Sơn
45 Tôn Nữ Huệ Tâm
46 Võ Thị Bích Thu
47 Võ Thị Vũ
48 Nguyễn Thị Thanh Xuân
49 Nguyễn Thi Thanh Phước (HP)
50 Trương Đình Nam
51 Nguyễn Văn Phụng
52 Trần Sáng
53 Ngô Sửu
54 Nguyễn Thị Thúy Diễm
55 Hà Lê Dung
56 Nguyễn Thị Thu Hà
57 Thái Thị Thanh Hằng
58 Lê Thị Như Hạnh
59 Lê Thị Ngọc Hòa
60 Nguyễn Quang Hưng
61 Vũ Thị Hương
62 Bùi Thị Lệ Huyên
63 Trần Thị Mỹ Linh
64 Nguyễn Tố Mai
65 Hoàng Thị Lệ Minh
66 Đỗ Thị Cẩm Nhung
67 Nguyễn Nghĩa Phương
68 Nguyễn Thị Thục Quyên
69 Hô Thị Tính
70 Võ Thị Trâm
71 Nguyễn Thị Diệu Trang
72 Trang Huyền Trinh
73 Nguyễn Lương Hoàng Vũ
74 Trần Thị Tường Vy
75 Nguyễn Thị Thu Hiền
76 Trương Thị Kim hà
77 Nguyễn Thị Tâm
78 Trần Thông
79 Nguyễn Thị Cung My
80 Nguyễn Bá Ngãi
81 Nguyễn Thị Phương Khánh
82 Nguyễn Trần Anh Thảo
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net