DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Danh sách học sinh
Danh sách học sinh lớp : LỚP 12A2
STT HÌNH ẢNH TÊN HỌC SINH EMAIL ĐIỆN THOẠI
1 Nguyễn Thị Hồng Ân
2 Phạm Thị Tâm Bình
3 Lê Trần Đông Di
4 Trần Thị Tố Diệp
5 Lê Thị Thanh Hải
6 Thân Thị Thanh Hằng
7 Phùng Thị Thu Hiền
8 Thái Thị Thu Hiền
9 Mai Trịnh Bảo Khanh
10 Nguyễn Trần Loan Sương
11 Đỗ thị Minh Tâm
12 Phan Thị Thanh Thảo
13 Trần Thị Thu
14 Trần Hồ Anh Thư
15 Đàm Cát Tiên
16 Lê Thị Thanh Vân
17 Nguyễn Phúc Bảo Chung
18 Văn Nguyễn Anh Dũng
19 Nguyễn Đức Duy
20 Phan Tú Dương
21 Phan Quang Đông
22 Lê Tự Thanh Hải
23 Bùi Thanh Hải
24 Lê Phạm Quốc Hùng
25 Lê Minh Huy
26 Nguyễn Tiến Hưng
27 Phạm Đắc Khánh
28 Phan Lê Khánh
29 Lê Sĩ Kiệt
30 Lê Nguyễn Hữu Minh
31 Nguyễn Lê Thành Nghĩa
32 Đặng Thanh Phi
33 Lương Ngọc Sơn
34 Nguyễn Đức Tâm
35 Nguyễn Phước Bảo Tân
36 Trần Văn Thanh
37 Võ Tấn Thọ
38 Nguyễn Hữu Tuấn
39 Nguyễn Ngọc Tuấn
40 Nguyễn Quang Tuấn
41 Phạm Đình Tuấn
42 Phạm Trần Văn Thanh Tùng
43 Đoàn Quốc Việt
44 Hồ Nguyên Vũ
45 Trần Đ. N. Thái Vũ
46 GVCN: Thầy VÕ TIẾN
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net