DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Danh sách học sinh
Danh sách học sinh lớp : LỚP 12A3
STT HÌNH ẢNH TÊN HỌC SINH EMAIL ĐIỆN THOẠI
1 Đào Thục An
2 Hà Thúc Phú An
3 Hà Nguyên Phương Anh
4 Võ Lê Phương Dung
5 Bùi Thị Ngọc Hà
6 Trần Thị Quốc Hiền
7 Trần Thị Thu Hiền
8 Nguyễn Thị Quỳnh Hương
9 Đỗ Thị Văn Khương
10 Lê Thị Bích Liên
11 Nguyễn Thị Thục Nhàn
12 Phan Trần Thục Nhi
13 Trần Thị Trúc Phương
14 Đặng Thị Phương
15 Nguyễn Thanh Tâm
16 Võ Thị Thanh Tâm
17 Đặng Thị Phương Thảo
18 Nguyễn Thị Thu
19 Tô Thiện Tâm Thường
20 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
21 Trần Thị Thùy Trâm
22 Nguyễn Thị Thanh Vân
23 Nguyễn Hoàng Yến
24 Ông Thị Thu Yến
25 Nguyễn Văn Bình
26 Đỗ Hữu Chí
27 Trần Đăng Dũng
28 Trần Hữu Văn Dũng
29 Trần Quang Hòa
30 Lê Đỗ Hùng
31 Hồ Đăng Bảo Khanh
32 Nguyễn Thành Long
33 Trần Duy Minh
34 Nguyễn Ngọc Minh
35 Lâm Tuấn Nghĩa
36 Nguyễn Chí Nghĩa
37 Đồng Minh Quân
38 Phan Huy Thạch
39 Võ Xuân Thiên
40 Phạm Quang Tuấn
41 Nguyễn Các Tường
42 Dương Tân Vinh
43 Trần Quang Vinh
44 Huỳnh Ngọc Vũ
45 Trần Giang Lê Vũ
46 GVCN: Cô LÊ THỊ ĐỊNH
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net