DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Danh sách học sinh
Danh sách học sinh lớp : LỚP 12A5
STT HÌNH ẢNH TÊN HỌC SINH EMAIL ĐIỆN THOẠI
1 Nguyễn Thị Ngọc Bích
2 Hồ Minh Châu
3 Trần Thị Mỹ Châu
4 Nguyễn Thị Bích Hạnh
5 Nguyễn Trường Lê Thụy Ngọc Hân
6 Nguyễn Thị Hiền
7 Nguyễn Thị Thu Hiền
8 Trần Thị Tâm Hiền
9 Nguyễn Phúc Thị Mỹ Hoàng
10 Phù Uy Hoàng
11 Nguyễn Thị Hương
12 Hồ Thị Ngọc Linh
13 Nguyễn Thị Ngọc Loan
14 Nguyễn Thị Tố Loan
15 Nguyễn Thị Ly
16 Lê Thảo Nghi
17 Trần Thị Diệu Nhân
18 Nguyễn Thị Hạnh Nhân
19 Lê Quỳnh Nhi
20 Hoàng Thị Lan Phương
21 Nguyễn Thu Phương
22 Tôn Nữ Mai Phương
23 Ngô Lê Minh Tâm
24 Tán Thị Miên Thảo
25 Võ Thị Phương Thảo
26 Bùi Thị Phương Thủy
27 Phan Thị Mộng Truyền
28 Trương Thị Anh Thư
29 Hoàng Thị Khánh Trang
30 Trần Uyên Trang
31 Lê Thục Trâm
32 Trần Thị Cẩm Tú
33 Hoàng Thị Minh Yến
34 Hồ Thanh Bình
35 Nguyễn Đăng Chương
36 Trương Văn Dũng
37 Trần Hoàng Hải
38 Lê Thanh Hải
39 Sử Duy Hiền
40 Nguyễn Phước Quý Huân
41 Nguyễn Văn Long
42 Nguyễn Đức Minh
43 Hồ Hải Nam
44 Phạm Đình Nam
45 Hồ Duy Sơn
46 Võ Văn Thảo
47 Đinh Hữu Anh Thi
48 Huỳnh Đức Tiến
49 Nguyễn Đình Trúc
50 Lê Anh Trung
51 Nguyễn Anh Tài
52 Nguyễn Hồng Hà
53 GVCN: Thầy NGUYỄN THANH XUÂN
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net