DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Danh sách học sinh
Danh sách học sinh lớp : LỚP 12C4
STT HÌNH ẢNH TÊN HỌC SINH EMAIL ĐIỆN THOẠI
1 Phạm Thị Ngọc Diễm
2 Lưu Thị Dung
3 Nguyễn Anh Đào
4 Nguyễn Thị Anh Đào
5 Trần Thị Đào
6 Nguyễn Thị Lệ Hà
7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
8 Phạm Minh Hằng
9 Nguyễn Thị Hoa
10 Đỗ Thị Tuyết Hồng
11 Ngô Thị Huyền
12 Nguyễn Thị Thanh Hương
13 Đỗ Phương Lan
14 Đàm Thị Minh Lệ
15 Hoàng Kim Loan
16 Đặng Thị Phương Loan
17 Nguyễn Thị Diệu Nga
18 Đinh Thị Kim Ngọc
19 Nguyễn Thị Cẩm Nhung
20 Lê Thị Hồng Nhung
21 Nguyễn Thị Kim Oanh
22 Thái Thị Cẩm Phương
23 Võ Thị Sương
24 Nguyễn Thị Thanh
25 Hà Thị Ngọc Thuận
26 Dương Thị Bích Thủy
27 Bùi Thị Diễm Thúy
28 Nguyễn Minh Trang
29 Trần Thị Mỹ Trang
30 Nguyễn Lâm Uyên Trinh
31 Lê Thị Thục Trình
32 Nguyễn Thị Cẩm Vân
33 Nguyễn Thị Hải Vân
34 Lê Thị Hồng Vân
35 Hoàng Thu Vân
36 Trần Thị Tường Vi
37 Văn Thị Bảo Uyên
38 Nguyễn Hữu Tâm
39 Phạm Minh Thắng
40 GVCN: Cô TÔN NỮ HUỆ TÂM
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net