DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Hoạt động » Lịch sử
TƯ LIỆU HỌC SINH 1975 - 2012 (20-02-2014)
Tư liệu học sinh trường Phan Châu Trinh 1975 - 2012
LƯỢC SỬ BIÊN NIÊN TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH ĐÀ NẴNG (26-04-2013)
Ngày 7-8-1952, căn cứ vào đề nghị của Thị trưởng Đà Nẵng và Giám đốc Học chánh Trung Việt, Thủ hiến Trung Việt đã có công văn số 3214-VP-SV cho mở một lớp đệ Thất (lớp Sáu] để bắt đầu thiết lập bậc trung học công lập tại Đà Nắng.
PHAN CHÂU TRINH - NHÀ CẢI CÁCH GIÁO DỤC CỦA QUẢNG NAM VÀ VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX (03-02-2013)
Có thể nói gì về Phan Châu Trinh, có thể thấy gì ở Phan Châu Trinh trong mối quan hệ với nền giáo dục của Quảng Nam và của Việt Nam? Trước hết Phan Châu Trinh không phải là một thầy đồ Quảng dùng chữ nghĩa thánh hiền làm phương tiện tải đạo và mưu sinh, cũng không phải là một thầy giáo kiểu Trần Văn Dư hoặc Nguyễn Duy Hiệu...
CHÂU HAY CHU (03-01-2013)
Phương ngữ (dialet) bao gồm phương ngữ lãnh thể và phương ngữ xã hội là biến thể chính tả có tính chất, một trong những thuộc tính nói lên sự đa dạng phong phú của ngôn ngữ (ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết). Trong ngôn ngữ Việt Nam, tuy phương ngữ chiếm không nhiều, nhất là những từ thuần Hán.....
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net