Hoạt động » Lịch sử » NIÊN BIỂU PHAN CHÂU TRINH (1872-1926)
NIÊN BIỂU PHAN CHÂU TRINH (1872-1926)


Viết theo tài liệu:
 - Giai phẩm Bách Khoa - Đặc khỏ về Phan Châu Trinh - kỷ niệm 48 năm ngày mất Phan Châu Trinh. Hội khuyến học Đà Nẵng và Bách khoa thực hiện - 3.1974
 - Biên niên tiểu sử Phan Châu Trinh. NXB Giáo dục - 3.2006. Hội thảo kỷ niệm 80 năm tang lễ Phan Châu Trinh.
                                                                        Hoàng Văn Khánh
                                                                     Cựu học sinh – Giáo viên Lịch sử
Bài viết khác
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net