Hoạt động » Lịch sử » VĂN BẢN THÀNH LẬP TRƯỜNG
CÁC TƯ LIỆU VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG

PHAN CHÂU TRINH ĐÀ NẴNG


1/  Văn bản 1 :  Thiết lập lớp Đệ Thất (lớp 6) để tiến tới thành lập bậc Trung học Công  lập ở Đà Nẵng.

 2/  Văn bản 2 :  Nghị định chính thức đặt tên trường.

 3/  Văn bản 3 :  trang1 và  trang2 : Nghị định hợp thức hóa các trường Trung học Đệ nhất cấp (từ lớp 6 đến lớp 9)

 4/  Văn bản 4 :  Nghị định cải biến các trường Trung học Đệ nhất cấp thành trường Trung học Đệ nhị cấp (từ lớp 6 đến lớp 12)


VĂN BẢN 1 : THIẾT LẬP LỚP ĐỆ THẤT ( LỚP 6 ) ĐỂ TIẾN TỚI THÀNH LẬP BẬC TRUNG HỌC CÔNG LẬP Ở ĐÀ NẴNG :

VĂN BẢN 2 :  NGHỊ ĐỊNH CHÍNH THỨC ĐẶT TÊN TRƯỜNG  :
VĂN BẢN 3 TRANG 1 VÀ TRANG 2  : NGHỊ ĐỊNH HỢP THỨC HÓA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐỆ NHẤT CẤP (TỪ LỚP 6 ĐẾN LỚP 9) :

TRANG 1 :

 

TRANG 2 :
VĂN BẢN 4 : NGHỊ ĐỊNH CẢI BIẾN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐỆ NHẤT CẤP THÀNH TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐỆ NHỊ CẤP TỪ  LỚP 6 ĐẾN LỚP 12)

 

Bài viết khác
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net