DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Sáng tác » THẦY TRÒ


THẦY TRÒ


Em về thăm lại thầy xưa 

Nói đi nói lại sao vừa thầy ơi!

Chúng em lòng dạ bồi hồi

Tóc thầy - trò cũng bạc rồi còn đâu?

Ghé ngang trường cũ cũng sầu 

Trường xưa nay chỉ in sâu trong đời

Nỗi buồn trong mắt chưa vơi 

Bạn bè đã quá nửa đời dọc ngang 

Thôi ta níu kéo thời gian 

Nhớ thời áo trắng với ngàn dấu yêu

                      LÊ MINH MỘNG

Bài viết khác
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net