DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Sáng tác » XIN EM LÀ TRI KỶ ĐÊM NAY

❖ TRẦN HOAN TRINH

Cựu giáo viên

 

 

 

Xin em là tri k đêm  nay

 

Xin em là tri kỷ đêm nay

Trời ngoài kia mưa cuộn gió lay

Chăn chiếu vô tình nên cứ lạnh

Thèm một bờ môi, thèm một vòng tay

 

Xin em là tri kỷ đêm nay

Ta một đời lạc bạn xa bầy

Thân thiết người đi người phụ rẫy

Thiên hạ vô tình như cỏ cây

 

Xin em là tri kỷ đêm nay

Hãy ôm đàn và so lại dây

Hát ta nghe khúc tình ca lỡ

Để ta nổi chìm theo tiếng mưa bay

 

Đêm bao nhiêu canh mà mong tàn?

Đời bao nhiêu năm mà thở than?

Sông bao nhiêu sâu mà sông cạn?

Yêu bao nhiêu lần mà dối gian?

 

Hãy đưa tay đây nắm tay này

Má sát thân kề dầu phút giây

Tóc đó tóc đây nhiều  sợi bạc

Còn sợi đen nào cho   nhau đây!

 

Này uống cạn ly cho đỡ buồn

Thôi đng thao thức chuyện mười phương

Rượu long lanh ướt bờ môi lạnh

Em đẹp yêu ma đep dị thường

 

Mới một ly thôi đã gục đầu

Má ngà hai giọt lệ lăn mau

Ta quay quắt nhớ nghìn năm trước

Có kẻ một đêm bỗng bạc đầu!

 

Ta gục vai em buồn vô cùng

Gần bên nhưng vn cách trùng trùng

Hai tâm hồn sạn chai lăn lóc

Bỗng thấy đêm nay gió lạnh lùng!

Bài viết khác
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net