DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Sáng tác » THĂM LẠI TRƯỜNG CŨ

      Thăm lại truờng cũ.

           Trở lai quê hương gợi nhớ hình
           Bao năm vứt bỏ áo thư sinh
           Trường xưa vẫn đo' Ve sầu vọng
           Phượng Vĩ đây đâu bóng bạn mình

           Kỷ niệm xa xưa thật hữu tình
           Ngồi trong lớp học mộng linh tinh
           Mong sao sáng chói hơn bao lứa
           Nguyện vọng thành tài đạt hiển vinh

           Trưởng khối khôi ngô tốt tánh tình
           Cô nàng kế lớp trẻ xinh xinh
           Cùng chung một lớp bao suy nghĩ
           Hồn quyện ”thơ văn " giữ mộng mình

           Thắm thoát bao mùa Phượng vĩ rơi
           Bạn bè ly biệt tản nơi nơi
           Người tràn hạnh phúc công vun xới
           Kẻ phải bôn ba vật lộn đời

           Mấy chục năm qua vắng bóng người (các bạn.)
           Đôi vai thịt bắp đã vài mươi
           Tâm hồn trẻ lại thư sinh áo
           Hớn hở cùng nhau miệng mĩm cười!

           Mike Tran 8-5-2014.

          ( Riêng tặng TThu, cuu hoc sinh trường PCT...)


         


Bài viết khác
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net