DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Sáng tác » TỰ HÀO CON CHÁU CỤ PHAN

Tự Hào con cháu cụ Phan

Tháng ba , hai bốn năm nay

 Chúng con về giỗ nhớ ngày cụ xa

 Chín mươi năm chẵn vắng nhà

 Quảng Nam đau đáu xiết bao nhớ người

 Quê hương đâu cũng chung trời

Một nguồn sữa mẹ muôn nơi đồng lòng

 Tự hào máu nóng chảy trong

 Ngàn năm nòi giống Lạc Hồng hiên ngang

 Bao phen đánh bại ngoại bang

 Kẻ thù khiếp sợ bẹp tan mưu đồ

Phan Châu Trinh hiệu Tây Hồ

 Từ quan , sáng tác văn thơ giúp đời

 Dặn lòng không phút nghỉ ngơi

Đấu tranh vận động ... nhà , người văn minh

 Dân quyền dân trí dân sinh

 Dù cho giặc bắt hi sinh chẳng màng

 Muôn đời chí khí hiên ngang

 Cháu con tiếp bước vững vàng tiến lên

 Non sông Tổ quốc bình yên

Toàn dân đoàn kết mọi miền thương nhau

Cảnh Xê 24/03/2016

Bài viết khác
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net