DANH  SÁCH  BAN  LIÊN  LẠC  CỰU  HỌC  SINH  PHAN  CHÂU  TRINH  ĐÀ  NẴNG  TẠI  TP. HỒ  CHÍ  MINH  NĂM  2018 ( HOẠT  ĐỘNG - THÔNG  BÁO)                                 
Hoạt động » Thông báo » DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CHS/PCT/ĐN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH PHAN CHÂU TRINH ĐÀ NẴNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018
STTHỌ TÊNEMAILCHỨC VỤNK
  1 TRẦN NGỌC CHÂUtrangocchau@hotmail.com    TRƯỞNG BAN   1969
  2TÔN THẤT HIỀNtonhien@limicold.com        ỦY VIÊN  1973
  3NGUYỄN ĐÌNH XÊ ndinhxe1954@gmail.com        ỦY VIÊN   1974
  4PHẠM SỸ SÁU  phsysau@gmail.com        ỦY VIÊN   1974 
  5PHẠM KHƯƠNG khuongpham50@yahoo.com        ỦY VIÊN   1968
  6 LƯU THỊ THANH XUÂN thanhxuanpct@gmail.com        ỦY VIÊN  1978
  7VÕ THỊ HẠNHhanhthinhan@gmail.com        ỦY VIÊN  1969
  8HUỲNH MAO mao@polaris.com.vn        ỦY VIÊN  1972 
  9HUỲNH HUỀ  huynhhue41@gmail.com         ỦY VIÊN  1969 
 10 NGUYỄN HOÀI CHƯƠNG          ỦY VIÊN  1971
 11LÊ THANH QUÝ quygrandsg@gmail.com.vn         ỦY VIÊN  1976 
 12 VƯƠNG TRÍ HÙNGhakha6868_75pct@yahoo.com.vn         ỦY VIÊN  1975
 13 LƯƠNG MẬU MÂN maumanluong@gmail.com        ỦY VIÊN  1974 
 14 NGUYỄN THANH HÙNG nthung@fococev.com        ỦY VIÊN  1974 
 15 CHÂU MỸ ANHanhchaumy@gmail.com        ỦY VIÊN  1975
 16 NGUYỄN T THU NGUYỆTthunguyet@gmail.com        ỦY VIÊN  1978
 17NGÔ THANH LƯƠNGntluongsg@yahoo.com         UỶ VIÊN 1970

Bài viết khác
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net