Liên hệ
Các bạn có thể liên hệ Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh theo địa chỉ mail :
bll@phanchautrinhdanang.vn
tranvancat@gmail.com
Để :
- Góp ý
- Gửi bài vở sáng tác
- Đăng tin tìm bạn cũ.
- Góp thông tin danh sách học sinh và niên khóa bạn biết .
- Góp hình ảnh sinh hoạt của lớp, khóa mình.
- Đăng website quảng cáo Cty...
- Đóng góp
- Mục đích khác ...

BAN QUẢN TRỊ WEBSITE

 
********

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH
PHAN CHÂU TRINH TẠI TP. HCM - NĂM 2018-2022DANH SÁCH BLL CHS PCT ĐN TẠI TP HỒ CHÍ MINH (NHIỆM KỲ 2018-2022)

STT

HỌ

TÊN

NK

TEL

EMAIL

CHỨC VỤ

1

TRẦN NGỌC

CHÂU

1969

0913.92.3940

tranngocchau@hotmail.com

TRƯỞNG.BAN

2

PHẠM

KHƯƠNG

1968

0903.95.6347

khuongpham50@yahoo.com

ỦY VIÊN

3

HUỲNH

HUỀ

1969

0903.70.8053

huynhhue41@gmail.com

ỦY VIÊN

4

VÕ THỊ

HẠNH

1969

0908.10.9886

hanhthinhan@gmail.com

ỦY VIÊN

5

NGUYỄN NHƯ

ÁNH

1969

0913.12.2612

anh.greenpost@gmail.com

ỦY VIÊN

6

NGÔ THANH

LƯƠNG

1970

0903.76.2551

ntluongsg@yahoo.com

ỦY VIÊN

7

NGUYỄN HOÀI

CHƯƠNG

1971

0903.95.2242

hoaichuong4@yahoo.com

ỦY VIÊN

8

HUỲNH

MAO

1972

0903.70.4642

huynhmao1954@gmail.com

ỦY VIÊN

9

TÔN THẤT

HIỀN

1973

0908.27.9455

tonhien@limicoltd.com

ỦY VIÊN

10

PHẠM SỸ

SÁU

1974

0918.33.0732

phsysau@gmail.com

ỦY VIÊN

11

NGUYỄN THANH

HÙNG

1974

0913.40.4168

nthung@fococev.com

ỦY VIÊN

12

NGUYỄN ĐÌNH

1974

0903.74.3599

ndinhxe1954@gmail.com

ỦY VIÊN

13

NGUYỄN QUANG

TIÊN

1974

0983.80.7783

tienquanga59@gmail.com

ỦY VIÊN

14

LÊ THANH

QUÝ

1976

0908.77.4433

quygrandsg@gmail.com

ỦY VIÊN

15

NGUYỄN THANH

TRUNG

1977

0903.70.7014

nguyenthanhtrung@tondonga.com.vn

ỦY VIÊN

16

LƯU THỊ THANH

XUÂN

1978

0985.67.7070

thanhxuanpct@gmail.com

ỦY VIÊN

17

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỆT

1978

0936.71.0173

thunguyet@gmail.com

ỦY VIÊN

18

ĐẶNG CÔNG

HÂN

1980

0903.66.2556

danghan_dch@yahoo.com

ỦY VIÊN

19

LÝ XUÂN

HẢI

1983

0908.00.4158

lyxuanhai@gmail.com

ỦY VIÊNDANH SÁCH BLL CHS PCT ĐN TẠI TP HỒ CHÍ MINH (NHIỆM KỲ 2018)

STT

HỌ TÊN

EMAIL

CHỨC VỤ

NK

1

TRẦN NGỌC CHÂU

trangocchau@hotmail.com

TRƯỞNG BAN

1969

2

TÔN THẤT HIỀN

tonhien@limicold.com

ỦY VIÊN

1973

3

NGUYỄN ĐÌNH XÊ

ndinhxe1954@gmail.com

ỦY VIÊN

1974

4

PHẠM SỸ SÁU

phsysau@gmail.com

ỦY VIÊN

1974

5

PHẠM KHƯƠNG

khuongpham50@yahoo.com

ỦY VIÊN

1968

6

LƯU THỊ THANH XUÂN

thanhxuanpct@gmail.com

ỦY VIÊN

1978

7

VÕ THỊ HẠNH

hanhthinhan@gmail.com

ỦY VIÊN

1969

8

HUỲNH MAO

mao@polaris.com.vn

ỦY VIÊN

1972

9

HUỲNH HUỀ

huynhhue41@gmail.com

ỦY VIÊN

1969

10

NGUYỄN HOÀI CHƯƠNG

ỦY VIÊN

1971

11

LÊ THANH QUÝ

quygrandsg@gmail.com.vn

ỦY VIÊN

1976

12

VƯƠNG TRÍ HÙNG

hakha6868_75pct@yahoo.com.vn

ỦY VIÊN

1975

13

LƯƠNG MẬU MÂN

maumanluong@gmail.com

ỦY VIÊN

1974

14

NGUYỄN THANH HÙNG

nthung@fococev.com

ỦY VIÊN

1974

15

CHÂU MỸ ANH

anhchaumy@gmail.com

ỦY VIÊN

1975

16

NGUYỄN T THU NGUYỆT

thunguyet@gmail.com

ỦY VIÊN

1978

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH
PHAN CHÂU TRINH - NĂM 2012
Tên - Công ty   (*)
Địa chỉ liên hệ   (*)
Điện thoại - Fax   (*)
Email   (*)
Nội dung   (*)
   
Vị trí trên bản đồ
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net