Danh sách giáo viên » Toán
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Trước năm 1975
1 Lâm Thành Bích
2 Nguyễn Khoa Cang
3 Lê Minh Châu
4 Nguyễn Bá Chí
5 Trần Thị Kim Chi
6 Trương Đình Đức
7 Trương Văn Hậu
8 Nguyễn Hoa
9 Cao Duy Hoá
10 Tôn Thất Hổng
11 Phan Thanh Kế
12 Nguyễn Thị Minh Lê
13 Phạm Sĩ Liêm
14 Nguyễn Tấn Long
15 Nguyễn Văn Lượng
16 Cung Thế Mỹ
17 Thái Doãn Ngà
18 Châu Trọng Ngô
19 Nguyễn Nguyên
20 Lê Văn Nhân
21 Hổ Đức Nhị
22 Bùi Đình Nhuận
23 Lê Oanh
24 Nguyễn Đăng Phò
25 Trân Sĩ Phụng
26 Ngô Hữu Phước
27 Nguyễn Văn Quảng
28 Nguyễn Thị Qui
29 Tôn Thất Tạ
30 Lê Văn Tâm
31 Bùi Tấn
32 Nguyễn Ngọc Thanh
33 Nguyễn Văn Thảo
34 Bửu Thiếc
35 Nguyễn Văn Thiên
36 Đặng Thiết
37 Nguyễn Văn Tiến
38 Hoàng Toại
39 Nguyễn Khoa Diệu Trà
40 Trân Trừu
41 Nguyễn Viết Tường
42 Trần Ngọc Thành
43 Đinh Văn Hiền
44 Cao Huy Hóa
45 TRẦN ĐẠI TĂNG
Sau năm 1975
1 Hoàng Văn Cát
2 Phạm Thị Kim Cúc
3 Võ Đường
4 Hoàng Vãn Hiếu
5 Nguyễn Đình Huân (HP)
6 Trần Gia Huấn (HP)
7 Đoàn Khải
8 Bảo Linh
9 Nguyễn Văn Minh
10 Nguyễn Cung Nghi
11 Hoàng Nhân
12 Ngô Thế Phiệt
13 Lê Hoành Phò
14 Lê Nhật Sanh
15 Nguyễn Văn Thảo
16 Trương Văn Thông
17 Nguyễn Thái
18 Nguyễn Thị Ngoạn (HP)
19 Trần Hữu Nho (TT)
20 Trần Dương
21 Nguyễn Văn Đạt
22 Phạm Đằng (TT)
23 Lê Thị Định
24 Phan Khắc Đồ
25 Nguyễn Văn Phúc
26 Nguyễn Em
27 Phạm Sĩ Liêm
28 Hứa Tuyết Nhung
29 Phan Xuân Quang
30 Nguyễn Văn Thanh
31 Đỗ Đăng Trắc
32 Thái Thị Bê
33 Nguyễn Thị Hà cẩm
34 Phùng Hữu Chữ
35 Nguyễn Thị Lý Dung
36 Phạm Thị Điểu
37 Phạm Hoàn
38 Nguyễn Quang Linh
39 Huỳnh Bá Tam
40 Cao Hữu Tân
41 Hà Kim Tiến
42 Võ Tiến
43 Đỗ Toản
44 Đặng Thanh
45 Nguyễn Thị Bắc
46 Lê Phước Bình
47 Lê Vũ Ngọc Châu
48 Nguyễn Chiến
49 Nguyễn Thị Hạnh Dung
50 Huỳnh Công Hải
51 Cao Thị Nguyệt Hoa
52 Bùi Thị Thùy Lâm
53 Nguyễn Mai Thảo Ly
54 Đỗ Thị Hồng Minh
55 Phan Minh Nguyệt
56 Đặng Thị Kim Oanh
57 La Văn Phú
58 Hà Thị Kim Thanh
59 Nguyễn Thị Thảo
60 Nguyễn Thị Việt Thảo
61 Đào Thị Minh Thi
62 Nguyễn Thị Thu Thủy
63 Võ Tấn Tri
64 Trịnh Minh Tuấn
65 Nguyễn Thị Tố Uyên
66 Nguyễn Thị Thu Trang
67 Trần Thị Tú Hà
68 Nguyễn Sinh Nguyên
69 Trần Đại Tăng
70 Nguyễn Thị Xuân Nguyên
71 Phan Thanh Kế (HP)
72 Lê Minh Chuân
73 Phạm Thanh Lê
74 Hà Phước Anh Khoa
75 Nguyễn Thị Phương Anh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net