Danh sách giáo viên » Công dân - Chính Trị ( Sau 1975)
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Sau năm 1975
1 Nguyền Thị Nhung Bé
2 Trần Thị Lai Hảo
3 Lương Thị Tám
4 Nguyễn Trọng Tân
5 Lê Thị Hương Giang (TT)
6 Nguyễn Văn Bôi
7 Mai Văn Cương
8 Nguyễn Thị Hoa
9 Nguyễn Thị Thu Thủy
10 Đoàn Thị Thanh Vân
11 Nguyễn Thị Ái
12 Phạm Thị Hồng
13 Nguyễn Thị Phương Lệ
14 Bùi Thị Trâm
15 Lê Thị Tuyết
16 Lê Hương Giang
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net