Danh sách giáo viên » Kỹ thuật - Dạy Nghề
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Sau năm 1975
1 Lê Thị A
2 Phạm An
3 Trần Thị Chức
4 Phạm Công Hoan
5 Nguyễn Hữu Hoan
6 Đặng Thị Mộng Hương
7 Trần Thị Lệ
8 Lê Bích Ngọc
9 Nguyễn Thị Như Nguyên
10 Ngô Thị Việt Nhân
11 Nguyễn Thị Xuân Phấn
12 Chu Thị Ngọc Thanh (TT)
13 Nguyễn Thị Lương Anh
14 Lưu Văn Chế
15 Hoàng Thị Kim Dung
16 Đào Thị Thanh Hương
17 Tạ Thị Kim Liên
18 Hoàng Thị Nhuận
19 Thái Thị Phước
20 Nguyễn Thị Bích Thúy
21 Trần Đình Thanh
22 Nguyễn Hổng Thục
23 Ngô Đức Tín
24 Bành Thị Trọng
25 Nguyễn Văn Trung
26 Lưu Thị Tú
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net