Danh sách giáo viên » Văn phòng giáo vụ - Hành chính
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Trước năm 1975
1 Bà Trần Đinh Chín
2 Hoàng Con
3 Nguyễn Văn Cống
4 Trần Đại Cuộc
5 Thái Thị Hiền
6 Trịnh Thị Huệ
7 Nguyễn Kế
8 Trần Đình Kháng
9 Nguyễn Khiên
10 Hồ Lang
11 Nguyễn Văn Liêu
12 Phan Văn Luân
13 Nguyễn Văn Nam
14 Lê Ngạc
15 Lê Nhơn
16 Võ Văn Nhạn
17 Nguyễn Văn Thạc
18 Trương Thảo
19 Tô Thau
20 Nguyễn Văn Thiên
21 Nguyễn Văn Thôi
22 Mai Văn Thơm
23 Đinh Tránh
24 Nguyễn Đỗ Thuận
25 Nguyễn Thị Thường
26 Nguyễn Thị Ý
27 Lê Thị Như Ý
28 Nguyễn Thị Mỹ Kiêm
29 Trần Quốc Sử
30 Thái Thị Hương
31 Lương Văn Thuận
32 Võ Châu
33 Tôn Thất Sang
34 Ông Thế Sung
35 Dương Cống Yết
Sau năm 1975
1 Nguyễn Thị Sương Mai
2 Nguyễn Đỗ Thuận
3 Nguyễn Đức Bổn
4 Trẩn Thị Bửu
5 Nguyễn Khiên
6 Lê Thị Mai
7 Trương Một
8 Nguyễn Hữu Sang
9 Trần Thị Thanh Nga
10 Thái Thành
11 Nguyễn Văn Thiên
12 Trần Minh Thiên
13 Tô Thau
14 Võ Văn Vọng
15 Ngô Thị Bông (TT)
16 Phan Văn Em
17 Lại Thị Mận
18 Dương Tấn Châu
19 Nguyễn Quang Hiếu
20 Tô Thị Hoa
21 Lê Thị Hoài
22 Dương Thanh Hùng
23 Phạm Thị Thu Hương
24 Trần Thị Hương
25 Lê Phú Kỳ
26 Nguyễn Sáng
27 Ngô Thị Bích Sự
28 Huỳnh Thị Thanh (TT)
29 Trần Thị Kim Thoa
30 Võ Thị Khuê
31 Lê Thị Hoài Thanh
32 Từ Thị Phượng
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net