Danh sách giáo viên » Vật lý
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Sau năm 1975
1 Nguyễn Tăng Cam
2 Đoàn Thị Minh Châu
3 Nguyễn Ngọc Cơ
4 Lương Mậu Cường
5 Trương Nghiệp Cường
6 Tôn Thất Hiệp
7 Trần Thị Hồng
8 Trần Thị Hường
9 Hà Đức Kính
10 Nguyễn Văn Kính
11 Huỳnh Thị Như Nguyệt
12 Vũ Ngọc Sang
13 Đặng Thị Tâm
14 Mai Chánh Trí
15 Lê Đình Toàn (TT)
16 Trịnh Thị Tam
17 Trương Trọng Cảnh
18 Lương Hồng Chương
19 Nguyễn Thị Hữu Dư
20 Đặng Phước Lân
21 Phan Thị Hồng Loan
22 Trần Thị Tuyết Nha
23 Trần Quỳ
24 Lê Văn Thưởng
25 Phan Thị Hổng Vân
26 Tào Lương Quang (TT)
27 Nguyễn Thị Ba
28 Nguyễn Đình Bách
29 Nguyễn Bình
30 Hoàng Thị Nga
31 Nguyễn Văn Nghiêm
32 Bùi Ngọc Ngữ
33 Phan Thị Phú
34 Hoàng Tăng
35 Trần Thị Ý
36 Nguyễn Thị Lương Anh
37 Nguyễn Thị Loan Anh
38 Nguyễn Thị Hồng Anh
39 Đặng Thị Cúc
40 Võ Lê Phương Dung
41 Lê Văn Dũng
42 Lê Thị Minh Hạnh
43 Trần Văn Khương
44 Nguyễn Thị Phương Lan
45 Trần Thị Thanh Nguyệt
46 Trần Bảo Sơn
47 Nguyễn Phi Sơn (TT)
48 Võ Duy Thanh
49 Đoàn Thị Phương Thảo
50 Ngô Tích
51 Ngô Văn Phúc
52 Lưu Văn Chế
53 Hoàng Thị Nhuận
54 Tạ Thị Kim Liên
55 Dương Nguyễn Quỳnh Như
56 Huỳnh Thị Ngọc Lan
57 Ngô Thị Ngọc Sương
58 Lê Thị Anh Thi
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net