Danh sách giáo viên » Giám thị
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Sau năm 1975
1 Phạm Vũ Bằng
2 Phạm Văn Sơn
3 Hà Thúy
4 Lê Thanh Sinh
5 Đỗ Văn Lưu
6 Nguyễn Ngọc Lâm
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net