Danh sách giáo viên » Tin Học
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Sau năm 1975
1 Trần Thị Quỳnh Ân
2 Trịnh Đức Anh
3 Hà Thị Minh Châu
4 Trần Văn Dy (TT)
5 Nguyễn Mạnh Huy
6 Võ Anh Khoa
7 Nguyễn Tăng Bảo Lê
8 Nguyễn Thị Phương Linh
9 Đoàn Đại Lộc
10 Nguyễn Vũ Long
11 Võ Thị Bích Ngọc
12 Trần Ngọc Phùng
13 Hồ Xuyên
14 Nguyễn Thị Hoài
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net