Danh sách giáo viên » Bảo Vệ
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Sau năm 1975
1 Vũ Quang Công
2 Nguyễn Văn Mưu
3 Phan Ngọc Thái
4 Huỳnh Phước Lực
5 Nguyễn Văn Minh
6 Nguyễn Mạnh Thành
7 Huỳnh Trọng Thi
8 Hoàng văn Thảo
9 Nguyễn Vinh (TT)
10 Huỳnh Văn THủy
11 Dương Tần
12 Lê Kim Nghĩa
13 Nguyễn Mạnh Hùng
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net