Danh sách giáo viên » Vạn Vật
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Trước năm 1975
1 Hà Công Bê
2 Ngô Thị Cam
3 Lê Thị Kim Cương
4 Trần Thị Điểu
5 Trần Thị Kim Đính
6 Đặng Xuân Hân
7 Trần Thị Hội
8 Nguyễn Thị Huê
9 Nguyễn Thị Hường
10 Hoàng Thị Mộng Liên
11 Trần Thị Như Lưu
12 Lê Thị Mỹ
13 Nguyễn ThịThuyền
14 Nguyễn Thanh Trâm
15 Ngô Anh Tuấn
16 Đặng Ngọc Tuấn
17 Trần Thị Bạch Vân
18 Phan Đinh Vi
19 Ngô Quốc Dũng
20 Thầy Đôn
21 Phan Hiền Viên
22 Hoàng Thế Diệm
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net