Danh sách giáo viên » Công dân - Sử Địa (Trước 1975)
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Trước năm 1975
1 Trần Vinh Anh
2 Vũ Ngọc Bút
3 Lý Châu
4 Ưng Đồng
5 Đặng Như Đức
6 Lưu Đức Hà
7 Nguyễn Thị Hà
8 Trần Công Kiểm
9 Nguyễn Lang
10 Tôn Nữ Lang
11 Đỗ Viết Lê
12 Phạm Lộc
13 Trần Thị Nguyên
14 Nguyễn Phước
15 Thái Đình Phước
16 Trần Gia Phụng
17 Mai Thị Quỳnh
18 Nguyễn Hữu Thứ
19 Phùng Đình Ước
20 Trần Hữu Duận
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net