Danh sách giáo viên » Lý - Hóa (Trước 1975)
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Trước năm 1975
1 Nguyễn Xuân Bin
2 Phùng Văn Bộ
3 Ngô Bút
4 Hoàng Thị Diệu
5 Nguyễn Thế Dinh
6 Trần Đình Đàm
7 Nguyễn Văn Đáo
8 Hoàng Thị Hạnh
9 Ngô Hào
10 Tôn Thất Hiệp
11 Nguyễn Xuân Hùng
12 Lê Thị Lệ Hương
13 Huỳnh Khải
14 Lê Khắc Khoan
15 Trần Như Kiên
16 Nguyễn Văn Kính
17 Tôn Nữ Lý
18 Lê Quang Mai
19 Ngô Hữu Ngọc
20 Lê Thị Quý Phẩm
21 Nguyễn Tòng
22 Nguyễn Văn Tri
23 Mai Chánh Trí
24 Nguyễn Tro
25 Phạm Thị Yến
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net