Danh sách giáo viên » Sinh học
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Sau năm 1975
1 Nguyễn Thi Tuyết Anh
2 Thái Phú Châu
3 Phạm Thị Thu Cúc
4 Lê Thị Khánh Hương
5 Trần Thị Xuân Mai
6 Hồ Thị Nga
7 Nguyễn Thị Bích Ngư
8 Nguyễn Thị Liên Phương
9 Đồng Xuân Thanh
10 Đinh Thị Thường
11 Phan Đỉnh Vy
12 Hà Công Bê (TT)
13 Phan Thị Liên Chi
14 Nguyễn Thị Minh Ngọc
15 Tán Ngọc
16 Huỳnh Nhứt
17 Trần Thị Phú
18 Nguyễn Thị Minh Tâm
19 Phan Thị Thanh Tâm
20 Phan Thanh Đức
21 Đoàn Thị Hạnh
22 Huỳnh Thị Thúy Hồng
23 Nguyễn Bá Hùng
24 Phan Thị Thu Huyền
25 Lê Thị Thắm
26 Phạm Thị Quỳnh Thảo
27 Cao Thị Anh Thơ
28 Trần Thị Vũ Thủy (TT)
29 Nguyễn Thị Bé út
30 Phạm Thị Khánh Vân
31 Thái Thị Phước
32 Phạm Thị Lan Dung
33 Võ Thị Lực
34 Lê Ngọc Liên
35 Trần Thị Trâm Anh
36 Vũ Tuấn Anh
37 Nguyễn Ngọc Hương Giang
38 Võ Nguyễn Quỳnh Trang
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net