Danh sách giáo viên » Hóa học
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Sau năm 1975
1 Lê Thị Ba
2 Nguyễn Văn Cẩm
3 Huỳnh Ngọc Chênh
4 Đinh Văn Đạt
5 Trần Hữu Dũng
6 Nguyễn Thị Việt Hoa
7 Trương Thị Kỳ Hương
8 Huỳnh Khải
9 Trần Tư Khánh
10 Lê Thị Ký
11 Nguyễn Thị Như Lan
12 Phạm Hữu Năm
13 Nguyễn Thị Hồng Thúy
14 Trần Thị Thủy
15 Phạm Đức Tiến
16 Trẩn Sĩ Tuấn
17 Lê Thanh Xuân
18 Nguyễn Văn Hà (TT)
19 Phạm Thị Hoàng Cúc
20 Nguyễn Thị Thu Cúc
21 Trần Thị Thu Hiến
22 Nguyễn Thanh Hưng
23 Nguyễn Thị Phúc
24 Phạm Thị Hồng Thái
25 Phạm Văn Thành
26 Nguyễn Thị Tịnh
27 Hồ Viết Toàn
28 Nguyễn Thanh Xuân (TT)
29 Hoàng Thị Trâm Anh
30 Phan Thị Diệu Ánh
31 Dương Ngọc Cẩm
32 Dương Nguyễn Quỳnh Chi
33 Trần Thị Liên Hương
34 Huỳnh Thị Thanh Hương
35 Nguyễn Văn Hữu
36 Nguyễn Thị Liêm
37 Phạm Thị Bích Liên
38 Phạm Thị Tuyết Mai
39 Nguyễn Thị Ngọc Năm
40 Hô Đắc Trần Quỳnh Ni
41 Nguyễn Quốc Trực
42 Châu Thị Thiên Anh
43 Nguyễn Thị Nhật Lệ
44 Nguyễn Thị Phương Chi
45 Lê Lê
46 Hoàng Châu Thanh Thảo
47 Nguyễn Trương Thiệu Vũ
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net