Danh sách giáo viên » Địa lý
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Sau năm 1975
1 Trần Thị Bích Hà
2 Hồ Thị Minh Hà (TT)
3 Lê Cảnh Hưng
4 Phạm Thành Vinh
5 Hoàng Trạch Thạnh (HP)
6 Mai Thị Quỳnh (TT)
7 Nguyễn Thị Dung
8 Lê Thị Thùy Dung
9 Nguyễn Thị Hòa
10 Nguyễn Thị Đào Nguyên
11 Trần Thị Tố Phượng
12 Nguyễn Thị Khánh Hoa
13 Nguyễn Thùy Trang
14 Nguyễn Thị Ngọc Uyển
15 Phan Thị Minh Trang
16 Đinh Thị Ngọc Gái
17 Phan Thị Quỳnh Bông
18 Lê Thị Ngọc Linh
19 Nguyễn Thị Lệ
20 Lê Thị Thanh Thủy
21 Ngô Thị Phương Lan
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net