Danh sách giáo viên » Lịch sử
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Sau năm 1975
1 Trần Thị Phương Chi (TT)
2 Phạm Thị Hồng Diệp (TT)
3 Nguyễn Hữu Hòa
4 Võ Thị Thái Hòa
5 Trần Thị Quế Hương (TT)
6 Hồ Thị Hường
7 Tôn Nữ Thị Lang
8 Nguyễn Văn Minh
9 Trần Văn Nhất
10 Trần Thị Kim Oanh
11 Phạm Kim Quý
12 Phạm Thị Sinh
13 Lê Bào (TT)
14 Phạm Thị Bích Thoa
15 Trần Thị Minh Hòa
16 Hoàng Văn Khánh
17 Đổ Hồng Nga
18 Nguyễn Đắc Sang (TT)
19 Ngô Thị Bích Hà
20 Phạm Thị Xuân Hương
21 Võ Thị Mai
22 Vũ Thị Mỹ
23 Phạm Ngọc Oanh Nhi
24 Nguyễn Thị Thu Thủy
25 Lê Thị Thanh Thủy
26 Nguyễn Thị Hương Giang
27 Nguyễn Thị Hoa
28 Nguyễn Thị Vân
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net