Danh sách giáo viên » Hiệu Trưởng
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Trước năm 1975
1 Lê Khắc Giai 1952 - 1953 Phụ trách hành chính
2 Trương Cảnh Ngôn 1953 Phụ trách hành chính
3 Bùi Tấn 1953 - 1955
4 Huỳnh Văn Gi 1955 - 1956
5 Nguyễn Đăng Ngọc 1956 - 1962
6 Ngô Văn Chương 1962 - 1963
7 Châu Trọng Ngô 1963 - 1964
8 Đặng Ngọc Tuấn 1964 - 1966 Xử lý thường vụ
9 Trần Vinh Anh 1966 - 1967
10 Thái Doãn Ngà 1967 - 1973
11 Huỳnh Mai Trác 1973 - 1975
Sau năm 1975
1 Nguyễn Đình Trọng 1975 Trưởng ban điều hành
2 Lê Phú Lộc 1975 Trưởng ban điều hành
3 Trương Đình Nam 1975 - 1980
4 Đoàn Khải 1980 - 1989
5 Bùi Thị Huệ 1989 - 1990 Quyền hiệu trưởng
6 Nguyễn Tiến Hành 1990 - 2000
7 Lê Phú Kỳ 2000 - 2013
8 Trần văn Quang 2013 - 2017
9 Nguyễn Quang Hưng 2017- Đến nay
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net