Danh sách giáo viên » Anh Văn
STT TÊN GIÁO VIÊN HÌNH ẢNH EMAIL ĐIỆN THOẠI
Trước năm 1975
1 Trương Thị Vân Anh
2 Phạm Văn Ấm
3 Tạ Quốc Bào
4 Lữ Bá Diệp
5 Lê Văn Diệu
6 Bà Trần Phước Định
7 Nguyễn Giai
8 Trần Xuân Giảng
9 Lê Thị Kim Hải
10 Cao Hảo
11 Hoàng Đình Hoạt
12 Tạ Đạo Huệ
13 Vũ Thị Hường
14 Nguyễn Trọng Khá
15 Tôn Nữ Phùng Khánh
16 Nguyễn Ngọc Kỳ
17 Tôn Thất Lan
18 Đặng Thị Liệu
19 Tạ Ngọc Minh
20 Lê Quang Ngộ
21 Nguyễn Thị Kim Như
22 Nguyễn Thị Hoàng Oanh
23 Nguyễn Phú Phong
24 Dương Đức Phương
25 Phan Văn Thành
26 Dương Quang Tiến
27 Đặng Minh Trai
28 Bùi Duy Trình
29 Cát Văn Uẩn
30 Mr. Richard Jones
31 Lm.Nguyễn Phương
32 Tôn Nữ Từ Diệm
33 Hoàng Thị Ngọc Toán
34 Nguyễn Thị Vinh
Sau năm 1975
1 Nguyễn Thị Phi Anh
2 Lê Thị Châu
3 Trương Thị Ngọc Di
4 Nguyễn Bá Dũng
5 Hồ Thị Ái Dương
6 Lê Thị Hồng
7 Nguyễn Thị Hồng (Soeur)
8 Tạ Đạo Huê
9 Lê Thị Liên Hương
10 Trần Thanh Liễng
11 Phạm Thị Linh
12 Nguyễn Hữu Phúc
13 Thái Hoàng Nguyên
14 Nguyễn Thị Tâm Thảo
15 Đoàn Thanh Thảo
16 Huỳnh Thị Thu Thủy
17 Dương Quang Tiến
18 Nguyễn Thị Thu Cúc
19 Nguyễn Thị Vân
20 Trân Trọng Huấn (TT)
21 Lê Thị Phương Anh
22 Hoàng Thị Liên Hương
23 Nguyễn Thị Thảo Sương
24 Nguyễn Thị Tố Tâm
25 Võ Thị Yến
26 Vĩnh Khôi (TT)
27 Nguyễn Thị Hồng Bích
28 Nguyễn Thị Hoàng Hạnh
29 Nguyễn Thị Yến Minh
30 Thái Thị Quế Thạnh
31 Trần Văn Vân
32 Lương Hổng Bội Ngọc
33 Mai Trần Đoan Anh
34 Võ Thị Thu Bích
35 Nguyễn Thị Kim Cúc
36 Nguyễn Thị Hồng Đức
37 Hồ Thị Mỹ Hà
38 Hoàng Thị Linh Hương
39 Nguyễn Thị Liễu
40 Lê Hoàng Ngân
41 Nguyễn Bích Ngọc
42 Nguyễn Thị Hạnh Nhân
43 Đặng Thị Hồng Phúc
44 Nguyễn Thị Mỹ Phương
45 Huỳnh Thị Túy Phượng
46 Hồ Thị Minh Quyên
47 Trần Đình Thành
48 Nguyễn Thị Hoài Thu
49 Nguyễn Thị Thủy Tiên
50 Đoàn Thụy Khánh Trâm
51 Nguyễn Thị Kim Anh
52 Lê Thị Kim Dung
53 Lê Thị Anh Tuyến
54 Phan Trần Tố Hương
55 Nguyễn Vạn Phú
56 Trà Thị Thùy Dung
57 Nguyễn Đỗ Hà Anh
58 Lê Thanh Hiền
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net