Hoạt động
Tổng kết năm học 2017-2018 của trường THPT Phan Châu Trinh (07-09-2018)
Năm học 2017-2018, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố, Ngành GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, trường THPT Phan Châu Trinh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với nhiều thành tích nổi bật.
Thầy Trần Văn Quang và Kế hoạch kỷ niệm 65 năm (05-12-2017)
Sau khi năm học 2012-2013 vừa kết thúc, thầy Trần Văn Quang được bổ nhiệm về làm Hiệu trưởng trường THPT Phan Châu Trinh (6 – 2013).
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 (09-09-2017)
Sáng ngày 5-9-2017, cùng với nhiều trường học ở khắp các địa phương trong cả nước, trường THPT Phan Châu Trinh – Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018, năm học lần thứ 65 của ngôi trường có bề dày truyền thống lâu dài nhất của thành phố Đà Nẵng.
Trường THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng Tổng kết Năm học 2016-2017 (26-08-2017)
Sau khi buổi học văn hóa cuối cùng của năm học 2016 – 2017 kết thúc, trường THPT Phan Châu Trinh đã tổ chức nhiều hoạt động tổng kết năm học tại cơ sở 167 Lê Lợi vừa mới xây dựng xong và đưa vào sử dụng từ năm học này. Hội nghị Tổng kết năm học trong Hội đồng sư phạm (22-5-2017);
Chia tay các thầy cô về nghỉ hưu (25-08-2017)
Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, trong 3 năm học kế tiếp nhau 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 nhiều cán bộ – giáo viên – nhân viên trường THPT Phan Châu Trinh – Đà Nẵng đã lần lượt về nghỉ hưu (32 người): Toán - 4, Vật lý - 5, Công nghệ -1, Hóa học - 4, Sinh học - 2, Ngữ văn - 3, Lịch sử - 2, Địa lý - 2, Giáo dục Công dân - 3, Tiếng Anh - 3, Tiếng Pháp - 1, Kế toán - 1, Y tế - 1.
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net