Hoạt động » Cựu HS PCT nk 65-72 vĩnh biệt Huỳnh Mao


VĨNH BIỆT HUỲNH MAO: 

Các bạn của Mao với nhiều kỹ niệm. 

Mao ra đi để lại chốn nầy. 

Lời từ biệt nào Mao dành cho bạn? 

Sao âm thầm từ giã anh em. 

Mình như thấy khung trời đỗ vỡ. 

Và lẻ loi ở chốn nơi nầy. 

Đồi thông đó, ôi nghìn thu Vĩnh biệt. 

Bóng tà dương hiu quạnh đường quê. 

Ngôi trường củ khi nào Mao trở lại. 

Dấu chân xưa mang dấu ấn thời gian. 

Mao ra đi mang theo bao hoài vọng. 

Những đoạn đời Mao bỏ lỡ nơi đây. 

Chốn bồng lai, động hoa vàng chờ đợi. 

Và anh em xin Vĩnh biệt Huỳnh Mao 

Nguyễn Hữu Tùng - 9.6.2020

Bài viết khác
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net