Danh sách học sinh
Thưa các bạnTrên tin thần xây dựng website để kết nối các bạn cựu học sinh trường Phan Châu Trinh, chúng tôi đã cố gắng truy lục nhiều thông tin để xây dựng một ngân hàng dữ liệu về danh sách học sinh của tất cả các khóa các lớp, tuy nhiên kết quả có hạn vì trước năm 1975 chưa có máy tính để lưu trữ. Chúng tôi tha thiết mong bạn nào biết được thông tin về danh sách học sinh của lớp mình hay lớp bạn thì liên hệ với chúng tôi để chúng ta có thể hoàn thành tốt website này.
DANH SÁCH CÁC NIÊN KHÓA
NIÊN KHÓA 2017 NIÊN KHÓA 2016 NIÊN KHÓA 2015 NIÊN KHÓA 2014
NIÊN KHÓA 2013 NIÊN KHÓA 2012 NIÊN KHÓA 2011 NIÊN KHÓA 2010
NIÊN KHÓA 2009 NIÊN KHÓA 2008 NIÊN KHÓA 2007 NIÊN KHÓA 2006
NIÊN KHÓA 2005 NIÊN KHÓA 2004 NIÊN KHÓA 2003 NIÊN KHÓA 2002
NIÊN KHÓA 2001 NIÊN KHÓA 2000 NIÊN KHÓA 1999 NIÊN KHÓA 1998
NIÊN KHÓA 1997 NIÊN KHÓA 1996 NIÊN KHÓA 1995 NIÊN KHÓA 1994
NIÊN KHÓA 1993 NIÊN KHÓA 1992 NIÊN KHÓA 1991 NIÊN KHÓA 1990
NIÊN KHÓA 1989 NIÊN KHÓA 1988 NIÊN KHÓA 1987 NIÊN KHÓA 1986
NIÊN KHÓA 1985 NIÊN KHÓA 1984 NIÊN KHÓA 1983 NIÊN KHÓA 1982
NIÊN KHÓA 1981 NIÊN KHÓA 1980 NIÊN KHÓA 1979 NIÊN KHÓA 1978
NIÊN KHÓA 1977 NIÊN KHÓA 1976 NIÊN KHÓA 1975 NIÊN KHÓA 1974
NIÊN KHÓA 1973 NIÊN KHÓA 1972 NIÊN KHÓA 1971 NIÊN KHÓA 1970
NIÊN KHÓA 1969 NIÊN KHÓA 1968 NIÊN KHÓA 1967 NIÊN KHÓA 1966
NIÊN KHÓA 1965 NIÊN KHÓA 1964 NIÊN KHÓA 1963 NIÊN KHÓA 1962
NIÊN KHÓA 1961 NIÊN KHÓA 1960 NIÊN KHÓA 1959 NIÊN KHÓA 1958
NIÊN KHÓA 1957 NIÊN KHÓA 1956 NIÊN KHÓA 1955 NIÊN KHÓA 1954
NIÊN KHÓA 1953 NIÊN KHÓA 1952 NIÊN KHÓA 2018
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net