Hoạt động » Thông báo » THẦY HOÀNG VĂN KHÁNH TỪ TRẦN
BAN LIẺN LẠC CỰU HỌC SINH PHAN CHÂU TRINH ĐÀ NẴNG VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN :
Nhà giáo ưu tú Hoàng Văn Khánh, giáo viên trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng, tổ trưởng tổ lịch sử nhà trường, thành viên hội khuyến học nhà trường, phó ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng, đã từ trần vào ngày 01-2-2018 .

Bài viết khác
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net