Hoạt động » Thông báo » DANH SÁCH BLL CHS PCT ĐN TẠI TP HỒ CHÍ MINH (NHIỆM KỲ 2018-2022)

 

DANH SÁCH BLL CHS PCT ĐN TẠI TP HỒ CHÍ MINH (NHIỆM KỲ 2018-2022)

STT

HỌ

TÊN

NK

TEL

EMAIL

CHỨC VỤ

1

TRẦN NGỌC

CHÂU

1969

0913.92.3940

tranngocchau@hotmail.com

TRƯỞNG.BAN

2

PHẠM

KHƯƠNG

1968

0903.95.6347

khuongpham50@yahoo.com

        ỦY VIÊN 

3

HUỲNH

HUỀ

1969

0903.70.8053

huynhhue41@gmail.com 

        ỦY VIÊN  

4

VÕ THỊ

HẠNH

1969

0908.10.9886

hanhthinhan@gmail.com

        ỦY VIÊN  

5

NGUYỄN NHƯ

ÁNH

1969

0913.12.2612

anh.greenpost@gmail.com

        ỦY VIÊN  

6

NGÔ THANH

LƯƠNG

1970

0903.76.2551

ntluongsg@yahoo.com

        ỦY VIÊN 

7

NGUYỄN HOÀI  

CHƯƠNG

1971

0903.95.2242

hoaichuong4@yahoo.com

        ỦY VIÊN  

8

HUỲNH  

MAO

1972

0903.70.4642

huynhmao1954@gmail.com

        ỦY VIÊN 

9

TÔN THẤT

HIỀN

1973

0908.27.9455

tonhien@limicoltd.com

        ỦY VIÊN 

10

PHẠM SỸ

SÁU

1974

0918.33.0732

phsysau@gmail.com

        ỦY VIÊN  

11

NGUYỄN THANH

HÙNG

1974

0913.40.4168

nthung@fococev.com

        ỦY VIÊN  

12

NGUYỄN ĐÌNH

1974

0903.74.3599

ndinhxe1954@gmail.com

        ỦY VIÊN  

13

NGUYỄN QUANG

TIÊN

1974

0983.80.7783

tienquanga59@gmail.com

        ỦY VIÊN  

14

LÊ THANH

QUÝ

1976

0908.77.4433

quygrandsg@gmail.com

        ỦY VIÊN 

15

NGUYỄN THANH

TRUNG

1977

0903.70.7014

nguyenthanhtrung@tondonga.com.vn

        ỦY VIÊN  

16

LƯU THỊ THANH

XUÂN

1978

0985.67.7070

thanhxuanpct@gmail.com

        ỦY VIÊN  

17

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỆT

1978

0936.71.0173

thunguyet@gmail.com

        ỦY VIÊN  

18

ĐẶNG CÔNG

HÂN

1980

0903.66.2556

danghan_dch@yahoo.com

        ỦY VIÊN 

19

LÝ XUÂN

HẢI

1983

0908.00.4158

lyxuanhai@gmail.com

        ỦY VIÊN  

Bài viết khác
Phan Châu Trinh
Video
 
Hình ảnh
Copyright © 2011 Ban liên lạc cựu học sinh Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Designed by thietkewebsitevn.net